ᴄʜàᴏ ᴛấᴛ ᴄả ᴀ.ᴇ ɴʜé ʜɪệɴ ᴛạɪ đâʏ ʟà ᴋêɴʜ ᴄʜíɴʜ ᴛʜứᴄ ᴄủᴀ ᴍʀ ᴛâʏ , ʟàᴍ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴠề ʜᴀᴄᴋ ɢᴀᴍᴇ ғʀᴇᴇ ᴛổɴɢ ʜợᴘ , ᴄó ʙáɴ ᴍᴏᴅ ᴠɪᴘ ᴀʟʟ

  ʟɪêɴ ʜệ ᴢᴀʟᴏ : 0929700650 để мυa мod vιp gιá ưυ đãι
 ʟưᴜ ý : ᴛêɴ ᴢᴀʟᴏ ( ᴀᴄᴇ )

ᴛàɪ ᴋʜᴏảɴ ? : ko sài

ᴍậᴛ ᴋʜẩᴜ ? : ko sài

ʟɪɴᴋ ᴛảɪ : ᴍᴏᴅ ᴍᴇɴᴜ ??? 
? :

ʟɪɴᴋ ᴛảɪ : ᴏʙʙ ???
? :  xem video hướng dẫn cài

ʟɪɴᴋ ᴛảɪ : ғᴀᴋᴇ ɪᴍᴇɪ ??? bị khoá imei thì tải
? :  

ʟɪɴᴋ ᴛảɪ : мoᴅ sκιʟʟ ???
? :   hiện tại chưa có vài bửa lm nhé

 ᴄảᴍ ơɴ ᴀ.ᴇ đã ủɴɢ ʜộ ᴍɪᴋ ɴʜé  ᴀᴇ ɴʜớ đăɴɢ ᴋý ᴋêɴʜ , ʙậᴛ ɴúᴛ ᴄʜᴜôɴɢ ᴛʜôɴɢ ʙáᴏ ᴋèᴍ ᴛặɴɢ ɴúᴛ ʟɪᴋᴇ , ɴʜớ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴠà ᴄᴍᴛ để ᴛăɴɢ ᴛươɴɢ ᴛáᴄ  

© ʙảɴ ǫᴜʏềɴ ᴛʜᴜộᴄ ᴠề MR TÂY ᴏʀ ʜᴅ ɢᴀᴍᴇ ʜᴀᴄᴋ ᴛᴠ 
© ᴄᴏᴘʏʀɪɢʜᴛ ʙʏ MR TÂY ᴏʀ ʜᴅ ɢᴀᴍᴇ ʜᴀᴄᴋ ᴛᴠ   
                       ☞ ᴅᴏ ɴᴏᴛ ʀᴇᴜᴘ!

11 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here