chào các bạn :
– hôm nay mình làm tổng hợp tất cả game giả lập nhé

– 0 : setting cấu hình pc khi chơi game giả lập nhé

– 1 : Bật Ảo Hóa Virtualization Technology ( quang trọng khi choi game giả lập pubg mobile ) link mô tả nhé

– 2 : Ram phải trên 8G nhé nếu muốn ngon lên thêm 2 thanh ram 8G x 2 nhé

– 3 : bật chức năng (High performance) vào trong Control Panel nhấn chuột trái vào power options (làm theo nhé)

– 4 : tắt phần mềm khởi động cùng windows vào Task Manager và bật max chức năng game lên High (làm theo nhé)

– 5 : Thêm game vào chạy max GPU các bạn vào ( phần cài đặt máy tính chọn Gaming vào phần Graphics settings và chọn game mình chơi bật (High performance) (làm theo nhé)

– 6 : Tắt bớt các chức năng cho máy chạy nhanh hơn ( vào This PC chọn Advanced system setting chọn phần Advanced chọn setting bấm dòng thứ 4 Adjust for best performance (làm theo nhé)

– 7 : TỐI ƯU VGA NVIDIA Hoặc AND củng như nhau nhé bấm chuột phải chọn NVIDIA control Panel ( làm theo nhé)

– 8 : Cài game vào ổ SSD là chơi mượt nhất nhé các bạn nên mua 1 ổ SSD tầm 128G tải game và cài windows thôi nếu có lúa chơi luôn 250G càng tốt nhé ( còn lại tải ứng dụng hay gì bạn sài HHD hay gì củng được không ảnh hưởng

– 9 : kiểm tra ổ cứng đã bật chức năng UEFI chưa và nhớ là trước khi mua ổ cứng về thì cài windows chuẩn GPT thì nó mới tương thích với cài windows chuẩn UEFI thì chơi game mượt nhé cái này các bạn phải lưu ý (các bạn vào thanh công cụ nhấn system information thì các bạn tìm dòng Bios mode UEFi là máy bạn đã bật chức năng đó ( ổ cứng thì các bạn vào phần biểu tượng PC nhấn chuột vào chọn (Manage chọn típ Disk Management thì thấy phân vùng ổ cứng chuẩn NTFS thì đúng là chuẩn UEFI nhé )

– 10: Xóa các files rác thư mục có chứa game và ứng dụng vào Run chọn (prefetch và %temp% ) tải phần mềm giảm tràn ram khi chơi game để tăng độ mượt (Memreduct)link tải về

– Cuối cùng thì vào game chĩnh setting và chiến game pubg mobile pc nhé

THẤY HAY THÌ NHỚ NHẤN LIKE ĐĂNG KÝ VÀ CHIA SẺ NHÉ

Hello friends :
– Today I make all the simulation games together

– 0: setting pc configuration when playing emulator game

– 1: Turn on Virtualization Virtualization Technology (important when playing pubg mobile emulator) link description

– 2: Ram must be over 8G if you want to taste 2 more 8G x 2 ram

– 3: turn on the (High performance) function in the Control Panel left-click on power options (follow it)

– 4: turn off the software that starts with windows in Task Manager and turn on max game function to High (follow it)

– 5: Add the game to run max GPU you on (in the computer settings, choose Gaming in the Graphics settings and select the game you play on (High performance) (follow it)

– 6: Turn off functions for the machine to run faster (go to This PC, select Advanced system setting, select Advanced, select setting, click 4th line Adjust for best performance (follow it)

– 7: OPTIMIZE NVIDIA VGA Or AND is the same, right-click and select NVIDIA control Panel (follow it)

– 8: Installing the game to the SSD drive is the smoothest play, you should buy a SSD with the range of 128G to download the game and install windows only if you have 250G of rice, the better (download the application or whatever you use HHD or something also does not affect

– 9: check the hard drive has the UEFI function enabled and remember that before you buy a hard drive, install GPT standard windows, it will be compatible with installing UEFI standard windows, then play the game smoothly, you must pay attention ( If you go to the toolbar, click system information, you find the line of UEFi Bios mode, the computer you have enabled that function (the hard drive, you go to the PC icon and click to select (Manage select Disk Management, then see the partition) NTFS standard hard drive is properly UEFI standard.)

– 10: Delete junk files in the folder containing games and applications, select Run (prefetch and% temp%) to download the software to reduce overflow when playing games to increase the smoothness (Memreduct) of the download link http: // mem- reduct.findmysoft.com

– Finally, go to game settings and battle pubg mobile pc game

SEE OR REMEMBER LIKE REGISTER AND SHARE

3 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here